Tauf-Auto AS hoiab keskkonna puhtana.

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on mootorisõiduki tootja kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud toodetest tekkivate jäätmete kokkukogumise, nende taaskasutamise või nende
kõrvaldamise. Samuti nõuab jäätmeseadus mootorsõidukite viimisel vanametalli kokkuostu või lammutuskotta autoregistrikeskuse tõendit sõiduki arvelt kustutamise kohta.
Tauf-Auto AS on sõlminud lepingu Kuusakoski AS-ga.

Tauf-Autost ostetud sõiduki utiliseerimissooviga võtke ühendust meie esindusega või saatke kiri info@taufauto.ee.