Avada Car Dealer News

Mida talvel autoga liiklemisel silmas pidada?

Talv on autoga liiklemiseks teeolude poolest kõige ohtlikum aeg: pikem pime aeg, sademed ja libedad teeolud. Samuti ei soosi ka miinuskraadid ning soolatud teed auto enda heaolu. Selleks, et talvel muretult autoga liigelda ning muresid vältida pea kinni järgmistest punktidest:

Hoia ohutut pikivahet
Kõige levinum põhjus talvel autoga õnnetusse sattumiseks on liiga väike pikivahe. Kui pidurdades auto libisema hakkab, siis pikem pikivahe annab olukorrale reageerimiseks ning korrektuuride tegemiseks. Liiga väike pikivahe tähendab, et ootamatule olukorrale reageerimiseks ei jää piisavalt aega ning ohuolukorras ei jõuta õigel ajal tegudeni.

Vali õige sõidukiirus
Talvisel ajal tuleb hommikuti tööle kiirustades kindlasti arvestada kõikide aega lisanduvate teguritega. Hommikuti on autodel aknaklaasid jäätunud või lumekihi all, auto on käivutmisel külm ning teeolud muutuvad pidevalt, õnnetusi on rohkem ning ummikud sagedamad. Selleks et mitte liialt liikluses kiirustada, tuleb varuda piisavalt aega, et õigel ajal kohal olla. Kiiruse ületamiseks ei ole õigustust. Samuti ei ole ratsionaalne kiirustades enda ja teiste tervist ohtu seada. Mõnikord tuleb lihtsalt leppida, et jääd seekord küll hiljaks, aga jõuad turvaliselt kohale.

Ole roolis tähelepanelik
Kuna teeolud on pidevalt muutumises ning nähtavus piiratud, tuleb esile rohkem ootamatusi. Seda nii endale kui ka teistele juhtidele. Selleks, et vältida ohuolukordade tekkimist, tuleb olla rooli taga võimalikult tähelepanelik ning näha ette võimalikke ohte. Libedates oludes sõites peab iga autojuht arvestama, et äkilisemate manöövrite peale käitub auto teistmoodi kui kuival maanteel sõites. Rääkimata sellest, et kõrvaliste asjadega (telefon, raadio, söömine) tegelemine võtab enda peale rohkem tähelepanu kui enamik inimesi tunnistada julgeb. Telefon tuleks panna suletud laekasse või jätta taskusse. Telefoni kasutamine liikluses pärsib tähelepanu ning on ohtlik nii sinule endale, kaasreisijatele kui ka teistele liiklejatele.